Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden en privacy verklaring

Door je in te schrijven voor een opleiding of training ga je een bindende overeenkomst met Opstaan & Opvallen ons aan. Daarvoor vragen we je ook om persoonsgegevens af te staan. Je kunt de leveringsvoorwaarden en onze privacy verklaring downloaden als PDF.

  1. Inschrijving

Je schrijft je altijd in voor een specifieke uitvoering van een opleiding of training. We vermelden het moment waarop en de plaats waar we de opleiding of training uitvoeren op de website, op het inschrijfformulier en in de bevestigingsmail.

Je schrijft je in voor een opleiding of training door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via onze website. Wanneer we je inschrijfformulier ontvangen, mailen we je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.

  1. Vragen

Voor vragen over ons aanbod of over de administratieve afhandeling van je inschrijving kun je ons bereiken op info@opstaanenopvallen.nl We beantwoorden je vragen binnen vijf werkdagen.

  1. Bedenktijd voor individuen

Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief. Deze bedenktijd geldt ook als de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Als deze aankoop door een bedrijf gedaan wordt en het contract door een bedrijf wordt gesloten? Dan geldt geen bedenktijd.

  1. Annuleren na afloop van de bedenktijd

Wanneer de bedenktijd afgelopen is, rekenen we op je deelname aan de training waarvoor je je ingeschreven hebt. We gaan verplichtingen aan met onze trainers en de trainingslocatie en weigeren andere geïnteresseerden de toegang wanneer de groep vol zit. Daarom brengen we bij annuleren na afloop van de bedenktijd kosten in rekening.

Tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs. Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de overeengekomen prijs. Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs. Minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs.

Bij tussentijdse beëindiging: 50% van de overeengekomen prijs + de kosten voor de gevolgde dagen, maar nooit meer dan 100% van de overeengekomen prijs.

Als je moet annuleren vanwege ziekte, een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving overleggen we hoe we dat zo kunnen oplossen dat het voor beide partijen redelijk voelt. We gaan dan uit van overmacht. Een overvolle agenda of een lastminute andere prioriteit geldt niet als overmacht.

  1. Komt er wat tussen en wil je verschuiven?

Verschuiven van een inschrijving na afloop van de bedenktijd komt feitelijk neer op annuleren plus nog een keer inschrijven. Onze trainingen zijn exclusief en voor een beperkt aantal deelnemer per jaar beschikbaar. Daarom rekenen we na een inschrijving en de bedenktijd op je komst.

Wil je verschuiven? Dan ben je in principe ons de genoemde annuleringskosten schuldig zoals genoemd onder 4 voor de training die je verschuift. Voor je nieuwe inschijving betaal je dan alsnog.

Uitzondering bij een wachtlijst
We maken een uitzondering als je ingeschreven staat voor een training waarvoor ook een wachtlijst bestaat. Staat er iemand op de wachtlijst in jouw plek kan en wil innemen? Dan verschuiven we je inschrijving naar een volgende keer dat we de training verzorgen.

Je betaalt wel al de factuur voor de training waarvoor je oorspronkelijk ingeschreven stond. Uiteraard betaal je geen tweede keer voor de training waarnaar je doorgeschoven bent.

  1. Betaling

We zetten de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Heb je op je formulier een een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever, vermeld? Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Wanneer je wil, kunnen we een betalingsregeling afspreken.

  1. Bij te weinig deelnemers

We mogen een opleiding of training zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 5 deelnemers zijn. Wanneer we een opleiding of training afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten.

Wanneer we een opleiding of training afzeggen, vervallen je betalingsverplichtingen. Als je de factuur al betaald hebt, krijg je je geld terug.

  1. Trainer of locatie niet beschikbaar

Het is ons echt nog nooit gebeurd ... En stel dat als op de dag van de opleiding of training een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug.

We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de opleiding of training.

  1. Privacy

Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort. In de privacyverklaring lees je welke gegevens we van je verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

  1. Ben je ontevreden?

We doen ons best om onze opleidingen en trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.

Vind je dat we onze verplichtingen niet zijn nagekomen? Dan kun je een klacht bij ons indienen via info@opstaanenopvallen.nl. Vermeld in je klacht duidelijk waartegen je bezwaar maakt, op grond waarvan je bezwaar maakt en wat je wilt dat wij daaraan doen. We laten je binnen 2 weken weten dat we je klacht ontvangen hebben en in behandeling nemen. We vertrouwen erop dat we dan altijd tot een positieve uitkomst komen samen. Waar en wanneer nodig zetten we een mediator in.