Privacyverklaring

Over je privacy

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouw je ons bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leggen we uit:

 • welke gegevens we verzamelen
 • waartoe we dat doen
 • hoe we ermee omgaan
 • hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, laat je bijna altijd persoonsgegevens achter.

 • Bezoek je onze website? De server registreert je IP-adres.
 • Wil je ons leesvoer, de naam voor onze nieuwsbrief ontvangen? Dan vragen we je om je mailadres.
 • Als je ons belt of mailt voor informatie geef je ons vaak je naam, telefoonnummer en/of mailadres.
 • Wanneer je er serieus over nadenkt om mee te doen aan een training vragen we je het intakeformulier in te vullen. Daarop laat je informatie achter, bijvoorbeeld over je opleiding, je huidige functie en je leerwensen.
 • Wanneer je je inschrijft voor een training of opleiding ben je verplicht om je voor- en achternaam, je huisadres, je postcode en woonplaats, je telefoonnummer en je mailadres af te geven. We vragen je ook naar je huidige functie en ervaring.
 • Wanneer je deelneemt aan een training of opleiding vragen we je om voorbeelden te geven van situaties uit je werk of uit je privésfeer.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service Nummer. Op onze website gebruiken we geen cookies om je gangen na te gaan en we hebben geen like-buttons die je gegevens doorspelen aan andere bedrijven.

Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met onze trainingen, adviezen, coachingstrajecten en opleidingen. We hebben die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om samen te onderzoeken of ons aanbod aansluit bij je (leer)wensen, om een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te voeren.
We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat we ze alleen delen met andere als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. We delen je gegevens met:

 • de trainers die voor ons werken
 • onze backoffice als dat nodig is
 • de leverancier van onze elektronische leeromgeving
 • onze boekhouder en accountant
 • onze webhost
 • onze nieuwsbrievenverzender

Met al deze partijen hebben we zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten om te garanderen dat ze jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. We nemen de bescherming van je gegevens serieus.

Onze website draait op een goed beveiligde server die in Nederland staat. De verbinding naar onze website is beveiligd met SSL-technologie. Je herkent dit aan het groene slotje dat verschijnt in je browser. Onze eigen computers zijn beveiligd met een professionele firewall.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op en we maken het voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Geschillen Commissie.

Heb je tips, vragen of andere feedback? We horen het graag van je.